at forhandle

at forhandle
to negotiate

verb


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • forhandle — for|hand|le vb., r, de, t …   Dansk ordbog

 • Transgredere — Forhandle, slutte forlig …   Danske encyklopædi

 • Akkordere — Aftale, tinge, forhandle sig til rette …   Danske encyklopædi

 • Entreprise — Entreprise. Overtagelse af et arbejde. At tage et erbejde i entreprise vil sige, at overtage enhver forpligtelse lige over for arbejdsgiveren, for eksempel bygherren, således at ansvaret udelukkende lægges på entreprenøren, og bygherren ikke har… …   Danske encyklopædi

 • Negotiere — 1. Forhandle, underhandle. 2. Omsætte …   Danske encyklopædi

 • Transigibel — Som lader sig forhandle …   Danske encyklopædi

 • afhandle — af|hand|le vb., r, de, t (forhandle; OM FAGLIGT EMNE behandle) …   Dansk ordbog

 • købslå — køb|slå vb., købslår, købslog, købslået; købslås (forhandle); købslå om prisen …   Dansk ordbog

 • parlamentær — par|la|men|tær sb., en, er, erne (person der sendes over til fjenden for at forhandle), i sms. parlamentær , fx parlamentærflag …   Dansk ordbog

 • realitetsforhandle — re|a|li|tets|for|hand|le vb., r, de, t (forhandle for at nå konkrete resultater) …   Dansk ordbog

 • returkommission — re|tur|kom|mis|sion sb., en, er, erne (ulovligt vederlag for at forhandle en kontrakt igennem) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”